Casino licens

Posted on by

Casino licensFör att en webbplats ska kunna bedriva verksamheter som inbegriper spel om pengar online måste det finnas en licens. På svenska brukar vi kalla denna typ av licens för spellicens eller casinolicens. Den mer officiella termen är emellertid ”remote gambling licence”. Själva ordet ”remote” är givetvis centralt. Det innebär helt enkelt att spelandet sker online och inte på landbaserade casinon.

En spellicens har flera syften men det handlar framför allt självklart om att främja säkert spel online. Även om spelmarknaden i stor utsträckning är (och ska vara) oreglerad, krävs att det finns lite ordning och reda. Det är alla, såväl spelleverantörer och spelsajter som spelarna själva, betjänta av.

Så här ansöker man om en casinolicens

En casino licens är ett tillstånd att bedriva verksamhet inom spel online inom en eller flera jurisdiktioner. En del tillståndsgivare har en begränsad jurisdiktion medan andra utfärdar mer generella ”remote gambling licences”. Exempel på förstnämnda är Spillemyndigheten i Danmark. Ett spelbolag eller ett casino som får licens av den tillståndsgivaren kan enbart erbjuda spel i Danmark. Innan ett casino eller spelbolag kan ansöka om en licens gäller alltså att man måste bestämma sig för ”räckvidden” i licensen.

Efter en första kontakt med tillståndsmyndigheten görs en inledande prövning där myndigheten helt enkelt granskar om det är en seriös aktör man har att göra med. Sedan är det fyra steg som ska gås igenom, nämligen:
1. ”Fit and proper” – i det här steget undersöker myndigheten bland annat om det finns några lagliga hinder för att godkänna licens.
2. Granskning av affärsidé (budget, planer för tillväxt, med mera)
3. Operativ funktion (granskning av spelplattform, villkor, regler, med mera)
4. Skarpt test.

Om spelsajten kommer igenom dessa tester med gott betyg kan ett tillstånd sedan utfärdas. Det ska dock noteras att tillståndet är villkorat av att spelsajten fortsätter att sköta sig. En casinolicens kan dras in när som helst.

Exempel på nationella tillståndsgivare

Nästan varje nation har en nationell myndighet som ansvarar för ”spel och dobbel”. I bland ingår frågor kring casino, poker, lotterier, med mera, som ansvarsområden i ett större paket av områden som omfattar även tobak, alkohol och liknande, men allt som oftast är myndighetens verksamhet helt inriktad mot spel om pengar.

I Europa finns en tillståndsmyndighet/tillsynsmyndighet i varje land (samt i vissa territorium). I Sverige har vi till exempel Lotteriinspektionen och i Danmark är det myndigheten Spillemyndigheten som hanterar frågor om bland annat casino och poker.

I USA finns i praktiken en tillsynsmyndighet i varje delstat och i stort sett gäller samma för Kanada. I Australien är det fyra av de totalt sju delstaterna som har kontrollmyndigheter.

Som sagt är det inte bara nationer (och delstater) som kan ha tillståndsmyndigheter/tillsynsmyndigheter för spel om pengar. Även territorium som på olika sätt har självbestämmande kan fungera som tillståndsgivare. I Europa finns bra exempel i form av Alderney och Gibraltar, och i Nordamerika finns en lite speciell lagstiftning som gör att indianska territorium kan få möjlighet att utfärda casinolicenser. Kahnawake, som är ett territorium i Kanada, är det bästa exemplet.

Vilka licenser finns det för spelsajter?

  1. Malta
  2. Gibraltar
  3. Alderney
  4. Curacao
  5. Andra jurisdiktioner för casino