Roulettesystem

Posted on by

Ett balanserat roulettehjul är själva symbolen för slumpen. I samma stund som croupieren stoppar ner stålkulan i det roterande hjulet upphör alla möjligheter att påverka utgången av spelomgången. Det enda spelarna har att göra är att hålla alla tummar och tår, krama sina turamuletter och be en tyst bön till Fru Fortuna.

Trots att roulette är alla slumpspels moder har spelare genom alla tider försökt att genom strategier för spelval och/eller progressiva insatser förmå slumpen att trolla bort sig själv. Vi kan redan här i inledningen slå fast att det inte finns någon spelvalsstrategi som kan hjälpa dig att besegra slumpen. Det brukar, lite skämtsamt, sägas att det enda sättet att göra sig en hacka på roulettesystem och roulettestrategier är genom att sälja dem till lyckligt ovetande! När det gäller strategier för progressiva insatser finns det några system som kan användas för att jämna ut variansen i spelkassan, men det finns inga bombsäkra system som garanterar vinst över tid.

Nedan presenterar vi en handfull av de mest populära/kända/omtalade roulettesystemen och -strategierna. Vi kan inte rekommendera någon av dem, så du använder dem helt på egen risk.

Martingale

Varför inte börja med det mest kända, eller ska vi kanske säga ökända, roulettesystemet av alla? Martingale-systemet är en säker väg till en tom bankrulle och det kan gå väldigt fort. Du ska absolut inte prova på det här systemet, inte ens med minimala insatser.

Vad Martingale-systemet handlar om är att du ska dubbla din tidigare insats om du förlorar och att du enbart ska spela på de utvändiga spel som betalar 1:1 (rött/svart till exempel). Du börjar med att ange en grundinsats, till exempel 10 kr. Vid vinst inkasserar du just en grundinsats och fortsätter med samma insats i nästa spelomgång. Om du i stället skulle råka förlora ska du dubbla insatsen till nästa gång. Vid upprepade förluster fortsätter du att dubbla och du förstår säkert att insatserna blir ganska rejäla ganska snabbt. Nedan ser du progressionen:
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, etc.

Redan vid fem raka förlustspel måste du satsa 32 gånger grundinsatsen i nästa spelomgång, och detta för chansen att vinna en grundinsats.

Andrucci-systemet

Eftersom roulettens spelidé är så slumpartad är det många forskare och lekmän som har försökt att använda roulette som ett verktyg för att förstå kaosteori. Det finns en teori, som ibland kan beläggas, att ingenting sker helt slumpmässigt. Om vi överför detta till roulettehjulet skulle det till exempel betyda att det under en viss tid är troligt att vissa nummer återkommer mer ofta än andra. Andrucci-metoden, som är en metod för spelval, inte en insatsstrategi, bygger på denna tanke. Om du följer Andrucci-systemet ska du titta på de senaste 10 eller 20 träffade numren. Om ett nummer återkommer två eller fler gånger kan du betrakta det som ”hett” och därmed en kandidat för en insats.

D’Alembert-systemet

Jean-Baptiste le Rond d’Alembert var en fransk upplysningsfilosof som räknas som en av de stora matematiska snillena i världshistorien. Han står emellertid även bakom en inte helt vattentät strategi för roulette. D’Alembert-systemet är en variant av Martingale, men risken är lägre eftersom insatserna vid successiva förluster inte ökar så snabbt.

Om du vill använda dig av D’Alembert-metoden ska du börja med att välja en grundinsats, till exempel 20 kr. Sedan placerar du dina marker på något av de utvändiga spelen som betalar 1:1. Om du vinner plockar du hem vinsten och fortsätter med en ny fräsch grundinsats. Skulle du förlora ska du addera en grundinsats till nästa omgång (20 + 20 kr). För varje förlust lägger du helt enkelt till en grundinsats och för varje vinst drar du bort en grundinsats. Det är ett mycket enkelt system att följa. Om det ger resultat är en annan sak.

Fibonacci-metoden

Leonardo Fibonacci var en italiensk matematiker som verkade i början av 1200-talet. Han hade många strängar på sin lyra, men det han är mest känd för i våra dagar är talserien som bär hans namn.

Fibonacci-talserien börjar på 1 och varje ytterligare nummer är summan av de två tidigare numren. De första tio numren i serien blir alltså 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. Lite lustigt är att det gyllene snittet (1,618), som räknas som lite av ett magiskt tal är tydligt i ration mellan numren (8/5, 5/3, etc.). Om Fibonacci-serien kan vara lika magisk för dig när du spelar roulette är väl inte lika säkert, men om du vill använda den som en strategi för progressiva insatser ska du följa den från 1 och uppåt. Om du träffar en vinst backar du ett steg men om du förlorar i en spelomgång ska du gå framåt ett steg.

1-3-2-6

Slutligen så ska vi kika på den roulettestrategi som kanske används mest nuförtiden. Den har egentligen inget namn utan brukar skrivas ut som den serie den består av. Som du säkert kan räkna ut ska du börja med att bestämma en grundinsats. Sedan följer du progressionen vid successiva vinster. Om du i stället förlorar går du tillbaka till grundinsatsen.

Vi tar två exempel:
1. Du vinner den första spelomgången. Du ökar då insatsen till tre gånger grundinsatsen. Du vinner även den omgången och satsar sedan två gånger grundinsatsen i den tredje omgången. Den omgången blir dock en nitlott och du inleder sedan en ny serie med en grundinsats.
2. Du förlorar den första spelomgången. Du har då inte kvalificerat för att fortsätta serien och spelar en grundinsats igen.