Odds på roulette

Posted on by

Roulette är ett mycket okomplicerat spel när det gäller den grundläggande spelidén. Du väljer insats, spelalternativ och sedan är det bara att lita till turen. Eftersom alla insatsalternativ är fasta är det också en smal sak att räkna ut sannolikheter och odds. Till skillnad från till exempel blackjack och spel på slots vet du precis vad som gäller vid ett snurr på roulettehjulet i samma stund som du placerar din insats.

Grundläggande om odds på roulette

När man talar om odds och sannolikheter på roulette är det viktigt att hålla isär begreppen odds, sannolikhet och förväntat värde. Oddsen är olika för varje enskilt insatsalternativ, men det förväntade värdet är faktiskt detsamma för varje alternativ (förutom ”top line” i amerikansk roulette, men det ska vi inte gå in på här).

Oddset för att du ska träffa ett visst utfall och därmed ta hem en vinst står i direkt relation till hur många nummer du väljer. Ju fler nummer du väljer, desto större vinstchans och desto lägre odds.

Formeln för beräkningen av oddset är mycket enkel. Du tar helt enkelt det totala antalet nummer i hjulet (37 om du spelar fransk/europeisk roulette, 38 om du spelar amerikansk roulette) och sätter det i relation till antalet nummer du spelar på.

Om du till exempel spelar tre nummer i en rad (1, 2, 3 till exempel) blir oddset 34 till 3 (34/3).

För att få fram sannolikheten för att få en vinst på detta spel vänder du i princip på steken (3/37) och multiplicerar med 100. Sannolikheten för träff på tre nummer blir med denna uträkning ungefär 8,11%.

Förväntat värde

Hur var det nu med det förväntade värdet? Jo, det förväntade värdet är alltid detsamma oavsett vad du spelar på. Vad det betyder är att du, efter ett statistiskt tillräckligt antal snurr på hjulet (många tusen gånger!), kan räkna med att få exakt samma återbetalning oavsett om du till exempel spelar rött hela vägen eller placerar dina marker på enskilda nummer. Det förväntade värdet på fransk/europeisk/brittisk roulette är -0.027 enheter per spel, vilket innebär att återbetalningen över tid är 97,3%. Väljer du att spela amerikansk roulette är återbetalningen lägre. Det förväntade värdet är -0.053 enheter och återbetalningen blir därmed 94,7%.