Korträkning på Blackjack

Posted on by

Korträkning på Blackjack är något som har används ända sedan spelet uppfanns en gång i tiden. Korträkning är långt ifrån någon vetenskap och alla kan lära sig räkna kort på nolltid för att potentiellt sett öka sina vinstchanser.

Först och främst ska vi dock notera att det inte går att räkna kort när man spelar på casino online, detta eftersom kortleken/kortlekarna blandas efter precis varje spelomgång. För det andra är det viktigt att känna till att landbaserade casinon inte direkt är överförtjusta i spelare som räknar kort.

Hi-Low

Hi-Low är den enklaste korträkningstekniken både att lära sig och att praktisera. Emellertid krävs givetvis mycket övning för att tekniken ska sitta felfritt, särskilt i spelets hetta. Idén bakom Hi-Low är att ett kort räknas antingen som +1, 0 eller -1. Följande gäller:
-1: Ess + kort värda 10 poäng
0: 7-9
+1: 2-6

Om du vill använda tekniken under en spelsession utgår du från noll. Därefter ska du räkna poängen för varje kort. Idén är att du, när du har ett högre positivt tal, har större chans att träffa höga kombinationer (till exempel två klädda kort) och då kan du gå in med större insatser. Det är ju så att ju högre poäng, desto fler låga kort har gått och desto fler höga kort finns kvar.

Att notera är att den här tekniken i princip enbart har sin styrka om det enbart är en kortlek i spel (single-deck Blackjack) och precis alla 52 kort delas ut innan man byter kortlek. Vid spel med fler kortlekar kan tekniken möjligen vara användbar i det fall det sitter med många spelare vid bordet och det därmed alltså delas ut många kort. Se också True Count nedan.

True Count-tekniken

True Count är en korträkningsteknik som ger en indikation på hur många kortlekar som är kvar i skon. Med Hi/Low-tekniken och True Count-tekniken har man goda möjligheter att mer exakt förutspå vilka kort som kommer att komma härnäst vid spel med flera kortlekar.

För att räkna ut True Count för att sedan kunna använda resultatet för att bestämma insats ska två faktorer tas med i beräkningen. Först och främst gäller det att ta fram värdet för Hi-Low. Därefter ska man kika på hur många kort som är kvar i skon. Det finns två sätt att göra det. Det ena, lite mindre exakta, går ut på att man rent visuellt kikar på kortstapeln i skon. Den andra, lite mer exakta, innebär att man räknar antalet kort som har delats ut. Tumregeln är att varje spelare och dealern spelar ut tre kort per spelomgång. För ett spelbord med sex spelare blir det totala antalet kort per spelomgång alltså 21 stycken.

Poängsumman från Hi-Low-beräkningen divideras sedan med ”antalet kortlekar” för att man ska få fram ”true count”. Ju högre true count, desto större chans att man får höga kort på given och desto större insatser bör man placera.

Wonging

En lite speciell form av korträkning är ”wonging”, som innebär att spelaren inte aktivt deltar i spelet under hela sessionen utan står vid sidan under korträkningsprocessen. Först när true count-värdet kan betraktas som fördelaktigt går spelaren in med sina insatser. Detta koncept bör ge en större träffprocent, men samtidigt riskerar man alltid att bli ombedd att lämna bordet alternativt till och med spelområdet.