Hi Lo Blackjack

Posted on by

Blackjack casinoDet finns många intressanta sidospel på blackjack. Anledningen till att det finns så många sidospel är framför allt att själva given, i vilken du får två öppna kort, öppnar för möjligheten att uppfinna speltyper som kan komplettera den ordinarie omgången för att ge lite mer spänning.

Blackjack Hi Lo är ett sidospel som kopplar mycket tydligt till kortutdelningen i och med att spelet baseras på det poängtal som de första två korten bildar. Att sidospelet kallas Hi Lo (eller High-Low i vissa speltillverkares terminologi) beror på att spelalternativen är höga poängtal respektive låga poängtal (samt 13).

Precis som vad gäller för de flesta sidospel för blackjack är det Microgaming som är mest flitiga med att skapa blackjack-versioner med Hi Lo. Playtech är en annan speltillverkare med en förkärlek för Hi Lo, men denna aktör är, till skillnad från Microgaming, inte särskilt vanlig på svenska casinon.

Idén i Hi Lo Blackjack

Om du vill öka spänningen något och även ha chansen på betydligt större vinster än de 1.5 gånger insatsen som är maximal vinst i den vanliga spelomgången (Black Jack betalar 1.5x) kan du placera en insats på antingen hög eller låg, eller på 13. Du placerar helt enkelt en extra insats för sidospelet, detta efter att du har placerat ditt ordinarie bet för spelomgången.

”Hi” är ett spel på att poängtalet ska vara på mellan 14-20. Spelar du i stället på ”Lo” ska du hålla tummarna för att poängtalet blir 3-12. Ett spel på ”13” ger vinst om poängtalet blir just 13.

Mycket viktigt att notera är att 21 inte finns med i ”Hi”-alternativet. Det är framför allt denna lilla detalj som gör att återbetalningen på sidospelet blir lägre än vad den är på det ordinarie spelet. Det är också bra att känna till att ett ess aldrig kan räknas som 11 i Hi Lo, utan enbart som 1.

Vad kan man vinna med Hi Lo Blackjack?

I tabellen nedan ser du vad en vinst på respektive alternativ ger. Även om 13 ger en rejäl vinst bör du notera att det spelet är det sämsta rent sannoliksmässigt.

Utfall Utbetalning
Hi (14-20) 1:1
Lo (2-12) 1:1
Exakt 13 10:1

Vad gäller återbetalningen för detta sidospel har vi ingen exakt uppgift, men den torde ligga på strax över 90%. Det är alltså en rejält lägre återbetalning på Hi Lo-sidospelet än på blackjack-omgången i sig.